List Of Toppers In ASR Tutorials,

1:- Yash midha.. jns..100/100
2:- Srinjayi.. avabai..100/100
3:- Nandika.. avabai..100/100
4:- Kim… avabai..100/100
5:- Aryan..Bss…100/100
6:- Devanshi.. avabai..100/100
7:- Nikita.. avabai..100/100
8:- Kareena.. avabai..99/100
9:- Aditya..St.mary…99/100
10:- Prednya… Coimbatore..98/100
11:- Vedant…St.mary…98/100
12:- Neil..Bss…98/100
13:- Aryan….St.mary…97/100
14:- Anoush hilloo.. campion..97/100
15:- Omar…St.mary…97/100
16:- Sushruta..Bss…97/100
17:- Urvaksh..Bss…97/100
18:- Denver..Bss…96/100
19:- Krithin..Bss…96/100
20:- Aryan asrani.. beacon..96/100
21:- Yash D… jns..95/100
22:- Kiara… avabai..95/100
23:- Pratham…St.mary…95/100
24:- Lakshya.. st.mary…95/100
25:- Risha jogani.. qms..93/100
26:- Anahita dhruv..Bss….92/100
27:- Neeharika..Bss…92/100
1:- Esha Datwani – 100/100
2:- Sanya Garg – 100/100
3:- Maryanne Rodrigues – 100/100
4:- Amaia Tahilaramani – 100/100
5:- Cynthia D’souza – 100/100
6:- Nidhi Hathiwala – 100/100
7:- Samarth Mehta – 100/100
8:- Nimisha Nagpal – 99/100
9:- Zoe Alveres – 99/100
10:- Srishti Desai – 99/100
11:- Shamika Dukle – 99/100
12:- Veena Gangaramani – 99/100
13:- Rashi Visaria – 99/100
14:- Aastha Mehta – 98/100
15:- Kashish Raimalani – 98/100
16:- Dhriti Malik – 98/100
17:- Swaraj Jinagouda – 98/100
18:- Shubh Shah – 97/100
19:- Leera Mishra – 96/100
20:- Rishita Advani – 96/100
21:- Fleur D’souza – 96/100
22:- Alysha – 95/100
23:- Fiza Furniturewals – 95/100
24:- Pranav Bhojwani – 94/100
25:-Jonathan Kirubaharan – 94/100
26:- Farishta Anjirbag – 93/100
27:- Jhanvi Kukreja – 92/100
28:- Jiyajeet Shethi – 92/100
29:- Asmita Asrani – 92/100
30:- Deeksha – 92/100
1. Trisha Thakkar -86/100
2. Aryak Sathye -96/100
3. Vedika Akhramka -96/100
4. Ishaan Jain -95/100
5. Aryan Chugh -83/100
6. Amay Choudhary -74/100
7. Vidur Kapoor -94/100
8. Tanmay Shekhar -94/100
9. Akanksha Rao -92/100
10. Ahmedali -72/100
11. Geetika -78/100
12. Ishita Jhamb -96/100
13. Ishita Gupta -99/100
14. Nicole -98/100
15. Aashna Malik -100/100
16. Ananya Sharma -83/100
17. Ishaan Boxwala -90/100
18. Bhavya Jain -95/100
19. Joshwa -92/100
20. Shloka -92/100
21. Darshan -83/100
22. Anoushka -69/100
23. Ishika Punjabi -95/100
24. Aayush Mathew -96/100
25. Siddhant -90/100
26. Kavya Goel -95/100
27. Jehaan Jhaveri -99/100